Hoe maak ik een kort maar krachtig businessplan? Gebruik OGSM!

mei 7, 2020

Niet zo lang geleden deelde ik een foto op LinkedIn waarbij te zien was dat ik aan een OGSM werkte voor de stichting. Ik gebruikte de OGSM om op een eenvoudige manier een strategie te vormen voor de stichting, zonder dat het een papieren tijger zou worden. Ik kreeg van een aantal mensen wat vragen over de OGSM model. De één wilde weten wat OGSM was, de ander liep vast met het vullen van het OGSM model.

Zo kwam ik op het idee om een korte blog te schrijven waarin ik uitleg hoe je een OGSM maakt voor bijvoorbeeld je afdeling, inclusief een eenvoudig voorbeeld. Misschien kan ik op deze manier meer mensen helpen die graag wat over de OGSM willen weten of ook worstelen met het opstellen van een OGSM.


Wat is OGSM?

OGSM is een methodiek die mensen en organisaties helpt met het opstellen van een overzichtelijk strategisch plan om een bepaalde ambitie te bereiken. Dit kan een ambitie van een organisatie of afdeling zijn, maar je kunt de OGSM ook voor je persoonlijke ontwikkeling goed gebruiken. Dit kan een ambitie zijn voor over 6 maanden, een jaar of zelfs 3 jaar. Het doel is om dit op 1 A4 te passen; dit biedt overzicht en dwingt je om kort en bondig te zijn. Dit kan een verademing zijn als je de ongestructureerde heidagen gewend bent die resulteren in een businessplan van 33 pagina’s. De belangrijkste onderdelen van de OGSM:

 • Objective (ambitie): wat is de ambitie die je wilt bereiken?
 • Goals (doelen): welke doelen liggen onder deze ambitie? Met andere woorden; als je deze doelen bereikt, heb je de ambitie gerealiseerd.
 • Strategies (strategieën): welke strategieën ga je toepassen om de doelen en de ambitie te realiseren?
 • Measures (Meten): KPI’s vaststellen om te bepalen of je strategie succesvol is en welke acties je uitzet om je strategie succesvol tot uitvoering te brengen
Een schematische weergave van de OGSM waarbij de pijlen de denkrichting aangeven.


Hoe maak ik een OGSM?

Het maken van een OGSM is in de basis niet complex. Het model zelf is overzichtelijk en kent slechts 5 stappen. De complexiteit zit vaak in de inhoud. Om hier wat handvatten bij te geven, zal ik het vullen van een OGSM proberen uit te leggen middels een voorbeeld. Als liefhebber van de natuur, gebruik ik het Nationaal Park Zimafri als fictief voorbeeld. Een net opgericht park in Zimbabwe.

1. De ambitie (objective) bepalen

Je begint je OGSM met het bepalen van je ambitie. Dus wat wil je bereiken over een bepaalde tijd. Dit kan een ambitie zijn voor over 6 maand, een jaar of zelfs 3 jaar. Je ambitie geeft richting en is de basis voor je verdere OGSM.

Voorbeeld Nationaal Park Zimafri: Zimafri heeft als ambitie om over 3 jaar het grootste Nationale Park in Zimbabwe te worden met de grootste biodiversiteit en vanuit een duidelijke focus op natuurbehoud.

De ambitie van Zimafri is beschreven, duidelijk en ambitieus.


2. De doelen (goals) bepalen

Daarna is het tijd om de doelen te bepalen. Je beschrijft de doelen op zo’n manier dat wanneer de doelen zijn bereikt, je ook de ambitie (objective) hebt behaald. Je ambitie bestaat vaak uit een aantal onderdelen. Probeer die onderdelen te vertalen naar concrete doelen.

Voorbeeld Nationaal Park Zimafri: De ambitie van Zimafri bestaat uit drie onderdelen; men wil het grootste nationaal park zijn, met de grootste biodiversiteit en vanuit de duidelijke focus op natuurbehoud. De concrete doelen die hier aan gekoppeld zijn:

 • Het grootste nationaal park: een oppervlakte van 20.000 km2 en jaarlijks 500.000 bezoekers.
 • De grootste biodiversiteit: 120 soorten zoogdieren en 450 soorten vogels.
 • Vanuit een duidelijke focus op natuurbehoud: een jaarlijkse uitbreiding van het park van 100 km2 beschermd gebied en een populatie van 20 Afrikaanse wilde honden met jongen.
Als de doelen in de linker kolom zijn behaald heeft Zimafri haar ambitie bereikt.


3. Strategieën (strategies) formuleren

Nu je goed in beeld hebt wat je wilt bereiken (je ambitie en doelen), is het belangrijk om goed na te denken over de strategieën die je gaat inzetten. Met andere woorden; hoe ga je de doelen en ambitie bereiken? Let op; je hoeft niet per doel een strategie te formuleren. Je mag minder of meer strategieën uitwerken. Ook de strategie moet een duidelijke focus geven.

Voorbeeld Nationaal Park Zimafri: Het Nationaal Park heeft een aantal strategieën bedacht om haar ambitie en doelen te realiseren:

 • Toeristen aantrekken door middel van een nationale en internationale mediacampagne.
 • Het nationaal park uitbreiden door een win-win samenwerking met lokale boeren en de nationale overheid.
 • De biodiversiteit verhogen door het opzetten van een ruil-samenwerking tussen nationale parken in zuidelijk Afrika.
 • Natuurbehoud in de regio verbeteren door het lanceren van een onderwijsprogramma.
Zimafri heeft een viertal strategieën geformuleerd om haar ambitie te bereiken.


4. Het formuleren van KPI’s (Meastures) en bepalen van acties

Nu je bepaald hebt welke strategieën je gaat toepassen om je doel te bereiken, kom je bij de essentie: het uitvoeren van je strategie en meten of je succesvol bent. Daarom benoem je per strategie een aantal acties waarmee je de strategie ook daadwerkelijk tot uitvoering brengt. Benoem tevens een aantal KPI’s waarmee je kunt meten of je strategie ook daadwerkelijk succesvol is. Met andere woorden; bereik je met je acties ook het gewenste effect?

Voorbeeld Nationaal Park Zimafri: Nu de strategieën gevormd zijn, heeft het park per strategie een aantal KPI’s beschreven om te bepalen of de betreffende strategie succesvol is:

 • 1: Een nationale naamsbekendheid van 30% (hoort bij de eerste strategie).
 • 2: Een naamsbekendheid in het Verenigd Koninkrijk van 12%
  (hoort bij de eerste strategie).
 • 3: Een samenwerkingscontract met 50 boeren uit de regio voor het ombouwen landbouwgrond naar natuur (hoort bij de tweede strategie).
 • 4: Het opzetten van 12 ruilprogramma’s van zoogdieren met 10 verschillende nationale parken per jaar(hoort bij de derde strategie).
 • 5: Bij de ruilprogramma’s betreft in 15% van de gevallen een soort van de Big 5 (hoort bij de derde strategie).
 • 6: Maandelijks worden er 2 gastcolleges gegeven op middelbare scholen, waarbij er jaarlijks 20 verschillende scholen worden bezocht.
Er zijn KPI’s beschreven die meten of een strategiesuccesvol is.

Tot slot heeft het park een aantal acties waarmee de strategie wordt uitgevoerd. Met de KPI’s kan dus de voortgang van de strategie worden gemeten. Onderstaand een overzicht van de gekozen acties.

 • Het opzetten TV campagne op de staatszender van Zimbabwe (strategie 1).
 • Inventariseren van de mogelijkheden voor een mediacampagne in VK (strategie 1).
 • Het Organiseren van een bijeenkomst voor regionale boeren voor uitleg over en het bespreken van de mogelijkheden voor een contract (strategie 2).
 • Samenwerking opzetten met nationale parken voor een ruilprogramma (strategie 3).
 • Uitwerken van een kalender voor het ruilprogramma, inclusief welke soorten wanneer geruild gaan worden (strategie 3).
 • Ontwikkelen van een onderwijsprogramma om bewustzijn te creëren voor het behoud van de natuur in Zimbabwe (strategie 4).
 • Samenwerking sluiten met 20 middelbare scholen in de regio (strategie 4).
En met het vullen van de acties heeft Zimafri de OGSM voor haar park gevuld.


Je OGSM is gereed

Wanneer je de acties en KPI’s hebt gevuld, is je OGSM gereed. Als je het goed gedaan hebt, past alles op 1 A4 (of A3). Je hebt een eenvoudig overzicht waarin duidelijk staat uitgewerkt wat je wilt bereiken en hoe je dit wilt doen. Of het nu een strategie is van een grote multinational of een ontwikkelplan voor jezelf; OGSM kan je helpen.

Tot slot wil ik nog wat tips met je delen om te komen tot een OGSM model:

 1. Doe het niet alleen. Maak een OGSM met iemand anders of een groep. 1+1 blijft immers 3. Misschien kun je zelfs je klant betrekken bij het formuleren van je ambities en doelen.
 2. Wees niet bang om je OGSM aan te passen als de situatie daar om vraagt, bijvoorbeeld door de coronacrisis. Je wilt ten alle tijde beschikken over actuele doelen en strategieën.
 3. Kijk gerust rond op Google; er zijn veel meer voorbeelden van OGSM modellen. Doe inspiratie op en ga dan zelf aan de slag.
 4. Wees zo concreet mogelijk; ik zie in de praktijk nog vaak hele algemene “KPI’s” en doelen die onvoldoende meetbaar zijn. Daardoor weet je niet hoe je presteert.
 5. Discipline is essentieel; bespreek regelmatig de voortgang en schaaf bij waar dat nodig is (zie ook stap 2). Je wilt continu reageren op veranderingen in je omgeving.

Veel succes

Ik hoop dat ik jullie wat inspiratie heb kunnen geven v.w.b. het opstellen van een OGSM. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, voel je vrij om contact op te nemen. Dat kan via w.bijlsma@knowledgefornature.nl.

Werner Bijlsma is een ervaren organisatieadviseur. Zijn specialismen liggen op het gebied van leiderschap, procesmanagement en kwaliteitsmanagement. Vanuit Stichting Knowledge for Nature helpt hij met coaching en advies organisaties met deze thema’s. De opbrengsten worden volledig geïnvesteerd in het beschermen van de natuur. Bekijk hier de projecten die wij steunen. Zo zijn we samen succesvol voor de natuur.