Projecten

Op deze pagina vindt u meer informatie over de projecten die we steunen. Alle projecten richten zich op het aanleggen van natuur of het nemen van maatregelen om diersoorten te beschermen.

We selecteren deze projecten zorgvuldig in samenwerking met gerenommeerde instanties en experts. Dit zorgt er voor dat uw donatie op de juiste plek terecht komt. Uw bijdrage gaat volledig naar dergelijke initiatieven. 

Beschermen van insecten in Nederland

Focusgebied: Diverse locaties in Nederland.

Werkwijze

Bij het beschermen van de natuur wordt vaak gedacht aan walvissen, de tijger of de olifant. Maar ook de insecten hebben onze hulp dringend nodig. Insecten bestaan al honderden miljoenen jaren en vormen een essentieel onderdeel van het leven op aarde. Zonder insecten zouden vele diersoorten, waaronder de mens, waarschijnlijk uitsterven.

Insecten hebben flink te lijden onder de groei van intensieve landbouw. Onder andere door het gebruik van gif, is ruim 75% van de insecten verdwenen. Dit heeft ook grote gevolgen voor andere diersoorten, zoals de grutto, die van insecten leven. Maar ook planten en bomen komen in de problemen, aangezien veel soorten van bestuiving door insecten afhankelijk zijn.

Samen met Natuurmonumenten zetten we ons in om insecten meer ruimte te geven. Samen met boeren proberen we landbouwgrond milieuvriendelijker te maken. Een specifiek project waarin we investeren is het landgoed Velhorst. Hier bevindt zich een boomgaard van 1.600 vierkante meter die we willen omtoveren tot een bloemenzee voor insecten.

Naar website van Natuurmonumenten

The Great Plains Foundation

Focusgebied: Afrika, vooral zuidelijk Afrika

Werkwijze

The Great Plains Foundation is als charitatieve stichting onderdeel van Great Plains Conservation. De organisaties hebben als gezamenlijk doel om de Afrikaanse savannes te beschermen.

The Great Plains Conservation richt zich op het grootschalig verwerven van natuurgebieden in onder andere Afrika. Ze selecteren hierbij vooral gebieden die onder druk staan, maar belangrijk zijn voor lokale plant- en diersoorten. Verworven gebieden worden teruggebracht naar de oorspronkelijke glorie.

The Great Plains Foundation richt zich op het ontwikkelen van best practices voor het beschermen van de natuur. Hierbij kiest men voor een lange termijn inzet voor de natuur, de dieren, maar ook een sterke focus op lokale gemeenschappen. De stichting richt zich op het beschermen van drie iconische diersoorten; de grote katachtigen, olifanten en neushoorns.

Een groot project van The Great Plains Foundation is "Rhinos without borders". Een project dat als doel heeft om 100 neushoorns te verhuizen van gebieden waar veel gestroopt wordt (Zuid-Afrika) naar relatief veilige natuurgebieden (Botswana). Dit is goed voor de biodiversiteit en de bescherming van het soort.

Naar website van Great Plains Foundation

Beschermen van Amazonegebied (afgesloten op €2.645,00)

Focusgebied: Amazonegebied, Zuid-Amerika

Werkwijze

Het is één van de mooiste en belangrijkste natuurgebieden op aarde; het Amazone regenwoud. Het omvat ruim de helft van al het overgebleven regenwoud op aarde. De biodiversiteit in dit gebied is enorm. Zo leeft ruim 20% van alle vogelsoorten in het Amazonegebied. Dagelijks worden er nog nieuwe plant- en diersoorten ontdekt in deze uitgestrekte wildernis.

Maar het Amazonegebied heeft het zwaar. Er zijn veel bedreigingen die er voor zorgen dat er steeds meer regenwoud verdwijnt; illegale houtkap, groeiende veeteelt en de bouw van stuwdammen. In de laatste 50 jaar is bijna 20% van het regenwoud in het Amazonegebied verdwenen (een gebied groter dan Spanje en Portugal samen). Met het verdwijnen van het regenwoud, verdwijnt het habitat van veel dieren.

Via het Wereld Natuur Fonds hebben wij een project gesteund dat zich inzet voor het beschermen van het Amazoneregenwoud. Het Wereld Natuur Fonds streeft naar het uitbreiden van het gebied dat officieel wordt beschermd. Het Wereld Natuur Fonds gaat onder andere in gesprek met beleidsmakers om natuurgebieden te beschermen en stimuleert duurzame land- en bosbouw. Zo proberen we het Amazonegebied voor onze kinderen te behouden.