Organisatie advies voor het goede doel

Wij helpen organisaties bij het opzetten van managementsystemen voor kwaliteit (ISO 9001:2015) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO Prestatieladder). In een veranderende wereld wordt het steeds belangrijker om kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen hand in hand te laten gaan. De komst van de CSRD onderstreept dit. Wij helpen organisaties bij:

♦   Het implementeren van deze managementsystemen.

♦   Het uitvoeren van interne audits.

♦   Trainingen in deze managementsystemen.

De vergoeding die we vragen voor ons advieswerk gaat voor 100% naar goede doelen om de natuur te beschermen. We doen dit parttime en hebben dus geen vergoeding nodig.

 

Wat is onze expertise?

Een kwalitatief goed product of dienst is de levensader van elk bedrijf. Een goed kwaliteitsmanagementsysteem helpt daarbij. De ISO 9001:2015 standaard helpt organisaties bij het neerzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Logisch, overzichtelijk en vooral  geen papieren tijger. Een kwaliteitsmanagementsysteem moet voor je organisatie werken. Een ISO 9001:2015 certificaat biedt daarnaast een voordeel bij veel aanbestedingen.

 

Naast een kwalitatief hoogwaardig product of dienst, wordt het steeds belangrijker dat organisaties maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Met de komst van de CSRD zal de aandacht voor MVO alleen maar groeien. Aandeelhouders, nieuwe generaties medewerkers en ook (grote) klanten zullen steeds veeleisender worden als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. De MVO Prestatieladder helpt organisaties dit goed te organiseren.

Hoe helpen wij organisaties?

Wij helpen organisaties bij het behalen van een ISO 9001 certificaat of een certificaat voor de MVO Prestatieladder. We richten de bijbehorende managementsystemen praktisch in, zodat deze ook echt waarde toevoegen voor de organisatie. Geen dikke handboeken en ellenlange procedures. Maar een overzichtelijk geheel wat goed te onderhouden is.

Prijs: €80,00 per uur (voor +/- 4 tot 6 uur per week)

Duur: Afhankelijk van de volwassenheid en inzet van de organisatie: 3 maand tot 1 jaar.

 

Voor je ISO 9001 of MVO Prestatieladder certificaat is het verplicht dat je periodiek interne audits uitvoert. Veel organisaties doen dit zelf, maar je kunt het ook uitbesteden. Bijvoorbeeld omdat je geen tijd of capaciteit hebt. Of omdat je graag wil dat een externe expert met een frisse blik naar je managementsystemen kijkt. Daar kunnen wij bij helpen.

Prijs: €1.600,00*

* Op basis van 0,5 dag voorbereiding, 1 auditdag en 1 dag voor de uitwerking van het auditrapport.

 

 

Wil je met je organisatie aan de slag met ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) of de MVO Prestatieladder, maar je weet nog niet exact wat dit omvat? Dan kunnen wij op locatie een training verzorgen waarin we je meenemen in de normvereisten. Wat zijn de voordelen van deze managementsystemen? Waar moet je op letten? Hoe richt je dit praktisch in? En wat zijn eventuele valkuilen?

Prijs: €1.000,00*

* Op basis van 1 dag training (inclusief voorbereiding)

 

 

Interesse?

Is je belangstelling gewerkt en wil je graag meer weten? Mail naar: w.bijlsma@knowledgefornature.nl.

 

En wat doen we dan met dat geld?

Alle inkomsten van de stichting worden voor 100% geïnvesteerd in het beschermen van de natuur. Dit doen we in samenwerking met o.a. Natuurmonumenten en de Waddenvereniging. Op onze website vind je wat voorbeelden van projecten die we hebben gesteund. Onze adviseurs ontvangen geen compensatie voor hun werk vanwege hun liefde voor de natuur.