Advies bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen

In een tijd waarin de invloed van de klant groeit en prijzen flink onder druk staan, is het voor uw organisatie essentieel dat de bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk maximale waarde toevoegen voor uw klant. Maar hoe zet u als organisatie de juiste stappen en hoe krijgt u de mensen mee op deze reis? Met behulp van LEAN en Six sigma ondersteunen wij u bij het verbeteren van uw bedrijfsprocessen. De eerste stap naar "World Class Performance".

Advies bij verbeteren bedrijfsprocessen

Het verbeteren van bedrijfsprocessen

Elke organisatie hangt met processen aan elkaar; van verkoop, tot productie, logistiek en het versturen van de factuur. Het succes van een organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de effectiviteit van deze processen. Dus in hoeverre lukt het de organisatie om met minimale inspanning (uren, geld, grondstoffen, etc.) het maximale resultaat te behalen. Daarom besteden veel bedrijven veel tijd aan het verbeteren van processen. En dat kan heel verstandig zijn, mits je de processen op de juiste manier gaat verbeteren. In de praktijk zien we echter dat dit niet altijd gebeurt. Een paar valkuilen bij het verbeteren van processen:
  1. Verbetertrajecten worden niet gestructureerd aangepakt, waardoor de implementatie lang duurt en niet effectief is.
  2. Er wordt onvoldoende tijd besteed aan het het analyseren van de prestaties van een proces. Hierdoor missen waardevolle inzichten over de verbeterpotentie van een proces en het succes van een verbetertraject.
  3. Er wordt niet gezocht naar de achterliggende oorzaken van problemen. Door te snel conclusies te trekken, worden de verkeerde oorzaken aangepakt.
  4. Het wordt een managementfeestje, doordat de werkvloer niet wordt betrokken. Hierdoor blijven niet alleen potentieel goede ideeën onbenut, ook mist er vaak draagvlak voor veranderingen.
  5. Wanneer de verbetermaatregelen zijn doorgevoerd, wordt er weinig tijd besteed aan de borging van de verandering, waardoor de prestaties weer terugzakken.
Maar hoe verbeter je dan wel een proces? Er zijn zoveel knoppen waar je aan kunt draaien. Hoe vind je die juiste knop om aan te draaien? Ik kan u hierbij helpen.

Hoe kan ik u helpen?

Ik kan organisaties helpen bij het verbeteren van processen. Ik gebruik hiervoor de methodiek LEAN six sigma en dan in het specifiek de DMAIC methode. De DMAIC methode helpt om gestructureerd en aantoonbaar verbeteringen door te voeren in bedrijfsprocessen.

Werkwijze voor het verbeteren van processen

Voor het verbeteren van bedrijfsprocessen gebruiken we de DMAIC methode. DMAIC helpt om op een gestructureerde manier aantoonbaar processen te verbeteren. De methode wordt wereldwijd gebruikt door kleine en grote organisaties. Hieronder leg ik uit hoe ik met de DMAIC methodiek te werk gaan bij uw bedrijf.

Voorbereiding

Voordat ik start met het verbetertraject, is het goed om een aantal zaken voor te bereiden. Allereerst leer ik graag uw bedrijf kennen en bespreken we uw grootste uitdagingen. Tevens is er vanuit uw organisatie capaciteit en draagvlak nodig voor het verbetertraject. Ik kan de begeleiding doen, maar uw medewerkers hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van het verbetertraject.

Define

De eerste stap is het definiëren van het probleem. Wat is het probleem? Welke processen zijn hierbij betrokken? Wat is de scope? En hoe gaan we het probleem aanvliegen?

Measure

De volgende stap is het concretiseren van het probleem. Het doel is om meetbaar te maken hoe groot het probleem is. Er wordt ook gekeken naar de betrouwbaarheid van de data.

Analyse

Wanneer het probleem en de omvang van het probleem bekend is, is het zaak om de oorzaak van het probleem op te sporen. Er worden verschillende analyses uitgevoerd om de achterliggende oorzaken nauwkeurig te bepalen. 5x Why speelt hierbij een belangrijke rol.

Improve

Wanneer de achterliggende oorzaak bekend is, is het tijd om verbetermaatregelen te bedenken en te implementeren. Dit gebeurt altijd met de betrokken medewerkers. Dit zorgt voor draagvlak bij de veranderingen. De focus ligt op eenvoudige maatregelen die snel te implementeren zijn.

Control

Wanneer de verbetermaatregelen geïmplementeerd zijn, is het zaak om deze te toetsen. Zien we inderdaad verbetering in het proces? En is het voldoende? Als dat niet het geval is, worden extra maatregelen genomen. Tot slot is het belangrijk de maatregelen te borgen. Hoe zorgen we ervoor dat het proces niet vervalt in oude gewoonten.          

Wat betaal ik voor advies bij het verbeteren van processen?

Voor ondersteuning bij het verbeteren van processen vraag ik een donatie van €50,00 per uur. De tijdsbesteding is afhankelijk van de omvang van het verbetertraject. Aangezien wij de ANBI status hebben, is dit bedrag aftrekbaar bij de belastingdienst. De volledige opbrengst investeren we in de aanleg of bescherming van de natuur. Zie onze projectenpagina voor meer informatie.

Welke ervaring brengt Werner met zich mee?

Werner heeft diverse trainingen gevolgd op het gebied van LEAN six sigma. Bij VolkerWessels Telecom was Werner als Manager Bedrijfsbureau verantwoordelijk voor de LEAN verbetertrajecten in de regio Noordoost.