Uitvoeren interne audits ISO 9001:2015

Hecht u veel waarde aan kwaliteit en uw ISO 9001:2015 certificaat, maar ontbreekt het u aan tijd en capaciteit om interne audits uit te voeren? Wij bieden hulp bij het uitvoeren van interne audits.

Uitvoeren interne audits ISO 9001:2015

De ISO 9001:2015 norm geeft organisaties handvatten om kwaliteitsmanagement op een gedegen manier in de bedrijfsvoering te integreren. Als ‘bewijs’ dat organisaties op een goede manier werken aan de kwaliteit van de producten of diensten, laten organisaties zich certificeren voor het ISO 9001:2015 certificaat. Dat heeft een aantal voordelen:

- Het is goed voor de reputatie van de organisatie.

- Een ISO 9001:2015 certificaat is vaak een minimale eis bij aanbestedingen, vooral bij overheidsinstellingen.

- Door  de externe audit voor de ISO 9001:2015, krijgt een organisatie waardevolle inzichten over hoe ze haar kwaliteitsmanagement verder kan verbeteren.

Aan het ISO 9001 certificaat zijn verschillende eisen verbonden die in de norm staan beschreven. Eén van die eisen is het uitvoeren van interne audits. Als houder van het ISO 9001:2015 certificaat dient de organisatie audits uit te voeren over het eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Hierbij moet worden gekeken of:

  1. Het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van de organisatie en uit de norm.
  2. Het kwaliteitsmanagementsysteem doeltreffend geïmplementeerd is; dus werkt het kwaliteitsmanagementsysteem aantoonbaar?

Aan deze interne audits zijn diverse eisen verbonden die in de norm staan beschreven. Een belangrijke eis; de organisatie dient de gehele norm over een periode van 3 jaar te toetsen.

Een goede interne audit kan erg waardevol zijn voor een organisatie. Zo wordt er inzicht verkregen in de sterke en zwakke punten van de organisatie t.a.v. kwaliteit. Dit kan helpen de organisatie te versterken; lagere kosten, betere producten en een hogere klanttevredenheid. Ook biedt een goede interne audit meer vertrouwen voor de externe audit.

 

Waarom hulp bij het uitvoeren van interne audits?

Er zijn een aantal redenen waarom het waardevol kan zijn om een auditor in te huren voor het uitvoeren van interne audits.

- Binnen uw organisatie ontbreekt kennis of expertise voor het uitvoeren van interne audits. Auditoren is immers een vrij specialistisch vakgebied.

- Uw organisatie heeft onvoldoende capaciteit om zelf interne audits uit te voeren.

- Uw organisatie wil graag extern een auditor inhuren om iemand met een frisse blik naar uw organisatie te laten kijken en organisatieblindheid te voorkomen.

Mocht u te maken hebben met bovengenoemde punten, dan kunt u ons inhuren om u te helpen. Wij kunnen u helpen met het opzetten van een goed auditprogramma en het uitvoeren van de interne audits.

 

Hoe werken wij?

Om interne audits uit te voeren die waarde toevoegen voor uw organisatie en aansluiten op de eisen uit de ISO 9001:2015 norm, werken wij als volgt.

Afstemmen scope van de opdracht: Eerst bepalen we met u wat u van ons verwacht op het gebied van de interne audits. Zijn er bepaalde zaken waarmee we rekening dienen te houden. En wat doen we wel en wat niet?

Uitvoeren quick scan van de organisatie: Om goed te kunnen auditen, hebben we inzichten nodig in uw organisatie. Heeft u een KAM handboek, dan helpt dat enorm. Heeft u deze niet, dan zullen we specifieke informatie bij u opvragen. Mogelijk zijn dan wat afspraken nodig om de organisatie te leren kennen.

Opstellen van een auditprogramma: Het is belangrijk om een auditprogramma vast te stellen. In het auditprogramma wordt bepaald welke audits worden uitgevoerd en welke delen uit de norm tijdens welke audit worden getoetst. Ook wordt de scope bepaald, de methode en de verantwoordelijkheden.

Voorbereiden interne audit: Op basis van het auditprogramma wordt de audit voorbereid. De auditsgesprekken worden ingepland, vragenlijsten opgesteld, aanpak besproken en de organisatie dient te worden geïnformeerd.

Uitvoeren interne audit: De volgende stap is het voeren van de auditgesprekken. De hoeveelheid gesprekken is afhankelijk van het proces wat wordt geaudit en de omvang van de organisatie. Per gesprek wordt een verslag gemaakt, waar de auditee akkoord dient te geven.

Opleveren auditrapport: Wanneer alle gespreken zijn gevoerd, wordt een auditrapport opgesteld. In het auditrapport worden de positieve punten, verbeterpunten en eventuele afwijkingen toegelicht. Het auditrapport dient te voldoen aan de eisen uit de ISO 9001:2015 norm. Het auditrapport zal aan de directie van de organisatie worden opgeleverd en eventueel gepresenteerd worden.

Opvolging interne audit: Het is belangrijk dat de organisatie op basis van het auditrapport met de bevindingen aan de slag gaat; de organisatie verbeteren. Indien gewenst kunnen wij (gratis) een aantal opvolgmomenten plannen om te toetsen of de geconstateerde verbeteringen correct zijn geïmplementeerd.

 

Waarom kiezen voor Knowledge for Nature?

- De volledige opbrengst investeren we in het beschermen van de natuur!

- Voor onze dienstverlening krijgen we goede recensies; gemiddeld een 9.

- Onze adviseur heeft ruime ervaring met de ISO 9001:2015 norm in verschillende branches.

- Onze adviseur is een gecertificeerd interne auditor.

- We doen ons werk met plezier en humor.

 

Wat kost het?

Voor het uitvoeren van interne audits vragen wij een donatie van €50,00 per uur. De duur van de interne audit is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de organisatie. Vooraf wordt met u de benodigde tijd en daarmee de totale donatie bepaald; een vaste prijs.

De volledige donatie investeren wij in het beschermen van de natuur. Bekijk hier de projecten die we steunen met de donatie.

Omdat Stichting Knowledge for Nature de ANBI status heeft, is dit bedrag aftrekbaar bij de belastingdienst.

 

Over de adviseur

Werner Bijlsma is een ervaren organisatieadviseur met als specialismen; leiderschap, procesmanagement en kwaliteitsmanagement. Hij heeft ruime ervaring als leidinggevende en staat bekend als een mensgerichte en gewaardeerde manager. Daarnaast heeft hij verschillende organisaties in diverse branches geadviseerd op het gebied van procesmanagement, procesverbetering (LEAN six sigma) en kwaliteit (ISO 9001:2015). Hij is analytisch sterk, een procesdenker, sterk op de relatie en een groot natuurliefhebber.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar zijn LinkedIn profiel.