Ondersteuning bij het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat

Hulp nodig bij het behalen van uw ISO 9001:2015 certificaat? En dan geen uitgebreide handboeken, maar een praktisch en waardevol kwaliteitsmanagementsysteem? Ik kan u hierbij helpen.

Hulp bij behalen ISO 9001:2015 certificaat

Elk gezond bedrijf heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Klanten en opdrachtgevers verwachten stuk voor stuk kwalitatief hoogwaardige producten en/of diensten. Om goede kwaliteit te kunnen leveren, is het belangrijk dat de interne bedrijfsvoering goed functioneert. Met andere woorden; de organisatie heeft een goed kwaliteitsmanagementsysteem nodig.

Een middel dat hierbij kan helpen is de ISO 9001:2015 norm. Dit is de internationale norm als het gaat om kwaliteitsmanagement. De norm geeft handvatten voor het inrichten van kwaliteitsmanagement binnen een organisatie. Hierbij wordt sterk geleund op de kwaliteitscirkel van Deming; plan, do, check en act (of PDCA cyclus). De basisgedachte achter de ISO 9001 norm is; lukt het de organisatie om aan de eisen van de klacht te voldoen.

Het is een groot misverstand dat werken conform de ISO 9001 norm leidt tot veel bureaucratie. Het zijn vaak de organisaties die er een bureaucratisch geheel van maken. Wel is het voor het ISO 9001 certificaat belangrijk dat een organisatie kan aantonen dat kwaliteitsmanagement goed ingericht is en dat de PDCA cyclus goed werkt.

Wanneer kwaliteitsmanagement goed geïntegreerd is, kan een organisatie er voor kiezen zich te laten certificeren. Dat betekent dat een externe auditor langskomt om te toetsen of de organisatie inderdaad kwaliteitsmanagement goed in haar bedrijfsvoering heeft opgenomen. Is dat het geval, dan ontvangt de organisatie haar ISO 9001:215 certificaat. En die kan heel waardevol zijn, omdat:

- een ISO 9001 certificaat goed is voor de uitstraling van een organisatie (er wordt serieus aan kwaliteit gewerkt).

- bij veel aanbestedingen (vooral vanuit overheidsinstanties) is een ISO 9001:2015 een minimale eis.

- een audit vaak waardevolle inzichten geeft om kwaliteitsmanagement verder te verbeteren.

 

Waarom hulp bij het behalen van het ISO 9001 certificaat?

Er zijn verschillende redenen waarom het goed kan zijn om iemand met ervaring in te huren om te ondersteunen bij het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat.

- Uw organisatie mist gedegen kennis over de ISO 9001:2015 norm.

- Er is onvoldoende capaciteit in huis om het systeem rondom kwaliteitsmanagement goed te organiseren.

- U werkt al met de ISO 9001:2015, maar het heeft zich ontwikkeld tot een papieren tijger. U wilt hier vanaf.

- De organisatie werkt al met de ISO 9001:2015, maar u kampt met non-conformities die u niet opgelost krijgt.

Mocht u worstelen met één of meer van bovengenoemde punten, dan kunnen wij u helpen. Wij helpen u door mee te kijken binnen uw organisatie en een stuk begeleiding op ons te nemen. Aan het eind van onze begeleiding is uw organisatie om het ISO 9001:2015 certificaat binnen te halen.

 

Hoe werken wij?

Onze werkwijze is afhankelijk van de behoeften van u en uw organisatie. Onze werkwijze stemmen we hierop af. Wel zijn er een aantal stappen die we samen doorlopen.

Bepalen doel van het adviestraject: Het is belangrijk om gezamenlijk vast te stellen waar wij u bij kunnen helpen. Welk probleem ligt er en welke rol kunnen wij hierin spelen? En wat verwachten wij van u en uw organisatie hierin?

Uitvoeren quick scan: Graag doen wij een quick scan van de organisatie om de organisatie te leren kennen. Maar ook om te bepalen waar de organisatie staat op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Inhoudelijke ondersteuning: Daarna gaan we aan de slag met uw vraagstuk(ken). We begeleiden uw organisatie om op een gedegen manier kwaliteitsmanagement neer te zetten, waarbij uw organisatie voldoet aan de ISO 9001:2015 norm en het geen papieren tijger wordt. Enkele voorbeelden van ISO 9001:215 thema’s waarbij we u kunnen ondersteunen/adviseren:

- Adviseren bij het formuleren van (SMART) doelen en een strategie.

- Ondersteunen bij het uitvoeren van interne audits, zie ook de bijbehorende pagina.

- Adviseren bij het beheersen van bedrijfsrisico’s.

- Adviseren bij het opzetten van een goede PDCA cyclus (de basis van de ISO 9001:2015).

- Ondersteunen bij het uitvoeren van een directiebeoordeling (verplicht voor het ISO 9001:2015 certificaat).

Afronding/oplevering: Wanneer we de gevraagde ondersteuning hebben gegeven, bent u klaar om het ISO 9001:2015 certificaat te behalen. U ontvangt tevens een kort verslag van hetgeen we hebben uitgevoerd en een aantal tips om kwaliteitsmanagement verder te verbeteren.

 

Waarom kiezen voor ons?

- De volledige opbrengst investeren we in het beschermen van de natuur!

- Voor onze dienstverlening krijgen we goede recensies; gemiddeld een 9.

- Onze adviseur heeft ruime ervaring met de ISO 9001:2015 norm in verschillende branches.

- Onze adviseur is een gecertificeerd interne auditor.

- We doen ons werk met plezier en humor.

 

Wat kost het?

Voor onze ondersteuning vragen wij een donatie van €50,00 per uur. De duur van adviestraject wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van de doelen die samen worden gesteld. Zo wordt ook de totale donatie vooraf bepaald (vaste prijs).

De volledige donatie investeren wij in het beschermen van de natuur. Bekijk hier de projecten die we steunen met de donatie.

Omdat Stichting Knowledge for Nature de ANBI status heeft, is dit bedrag aftrekbaar bij de belastingdienst.

 

Over de adviseur

Werner Bijlsma is een ervaren organisatieadviseur met als specialismen; leiderschap, procesmanagement en kwaliteitsmanagement. Hij heeft ruime ervaring als leidinggevende en staat bekend als een mensgerichte en gewaardeerde manager. Daarnaast heeft hij verschillende organisaties in diverse branches geadviseerd op het gebied van procesmanagement, procesverbetering (LEAN six sigma) en kwaliteit (ISO 9001:2015). Hij is analytisch sterk, een procesdenker, sterk op de relatie en een groot natuurliefhebber.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar zijn LinkedIn profiel.