Lezing: de biologische holocaust

De natuur op aarde staat onder grote druk, die druk zal de komende jaren alleen maar toenemen. Onze stichting zet zich in om samen met het bedrijfsleven het uitsterven van bedreigde diersoorten te voorkomen. Tijdens deze boeiende, maar ook confronterende lezing nemen wij u mee op onze reis om met win-win situaties samen met het bedrijfsleven het uitsterven van bedreigde diersoorten te voorkomen. Coaching en advies voor een betere wereld.

Lezing: de biologische holocaust

Lezing over de biologische holocaust

Volgens Dr. E.O. Wilson, een zeer invloedrijke bioloog aan de Harvard universiteit, steven we af op een biologische holocaust die net zo verwoestend kan zijn als het uitsterven van de dinosauriërs. Dit kan voorkomen worden als de mens op korte termijn de ruim 10 miljoen andere soorten meer ruimte geeft. Die boodschap klinkt heel dreigend, maar de signalen wijzen wel die kant op;
 1. Per jaar worden er zo'n 100 miljoen haaien gedood.
 2. Volgens de VN is geen van de 20 doelen om de biodiversiteit te beschermen volledig gehaald, zoals die in 2010 in Aichi zijn afgesproken.
 3. Volgens wetenschappers van de VN, verdwijnen er dagelijks zo'n 150 diersoorten.
 4. In Noord Amerika zijn sinds 1970 ongeveer 3 miljard vogels verdwenen, ongeveer 25% van de totale populatie.
 5. In de afgelopen 30 jaar is ongeveer 50% van het koraalrif op aarde verdwenen.
 6. In de afgelopen 27 jaar is de hoeveelheid insecten met ongeveer 76% gedaald.
Dit zijn een paar voorbeelden die duidelijk maken dat de natuur onder flinke druk staat. Maar gelukkig is het niet alleen maar slecht nieuws. We kunnen het tij nog keren en er worden ook prachtige resultaten behaald. Denk aan de forse afname van walvisvaart en het strenge anti stroopbeleid in veel Afrikaanse landen om onder andere olifanten en neushoorns te beschermen. Maar is dat voldoende? En wat kunnen we nog meer doen?

Wat kom ik vertellen?

Ik neem uw publiek op een boeiend, maar vooral ook op een leuke manier mee in de wereld van natuurbescherming. Met welke uitdagingen heeft de natuur te maken? Wat zijn de succesverhalen? Wat doen wij als stichting? En wat kun je zelf doen? Dit is niet het verhaal van een ervaren bioloog die dag in dag uit aan prachtige projecten werkt. Dit is het verhaal van een bedrijfseconoom die parttime de wereld beter wil maken.

Over de lezing

De lezing die ik geef, duurt ongeveer een half uur. Het kan eventueel langer of korter wanneer dat beter in uw programma past. De lezing wordt ondersteund met een grafische presentatie.

Stijl

Mijn stijl kenmerkt zich door een rustige en prettige manier van vertellen. Dit combineer ik met positiviteit, enthousiasme en humor. Het doel is om mensen te motiveren en vooral niet af te schrikken. Geen wijzende vinger of verwijten, maar wel een zorg en een oproep tot actie.

Inhoud

De lezing bestaat globaal uit de volgende onderdelen:
 1. Een korte introductie; wie ben ik en wat doe ik in mijn dagelijkse leven?
 2. De uitdagingen van de natuur; hoe staat de natuur er voor en welke kant gaat het op (in Nederland en wereldwijd)?
 3. Voorbeelden van succesverhalen; wat zijn de inspirerende succesverhalen omtrent natuurbescherming?
 4. Wat doen wij als Stichting; hoe proberen wij als Stichting het fundament van de natuur in Nederland (weer) op te bouwen.
 5. Wat kun jij doen; wat kunnen de toehoorders (praktisch) doen om bij te dragen aan natuurbescherming in Nederland?
Er is uiteraard altijd ruimte voor vragen en discussie.

Wat betaal ik voor deze lezing?

Voor de lezing over de 'biologische holocaust' vraag ik een donatie van €100,00. De lezing duurt, afhankelijk van uw wensen, ongeveer 30 minuten. Aangezien wij de ANBI status hebben, is dit bedrag aftrekbaar bij de belastingdienst. De volledige opbrengst investeren we in de aanleg of bescherming van de natuur. Zie onze projectenpagina voor meer informatie.
Voor deze lezing zijn nog geen referenties beschikbaar.