Advies bij procesverbetering

Worstelt u met het verbeteren van uw bedrijfsprocessen? Met behulp van LEAN six sigma geef ik u en uw organisatie advies bij het procesverbetering. Overzichtelijk en zichtbare resultaten.

Advies bij procesverbetering

Elke organisatie hangt met processen aan elkaar; van sales tot productie, logistiek en verkoop. Het succes van organisaties hangt in belangrijke mate af van de effectiviteit en efficiency van deze processen. Dus in hoeverre lukt het een organisatie om met minimale inspanningen (tijd, geld, middelen, grondstoffen) het maximale resultaat te behalen.

Daarom is het verbeteren van processen vaak een belangrijk thema binnen bedrijven. Een gemiddeld strategisch plan staat vaak vol met voorgenomen procesverbeteringen om kosten te reduceren, de kwaliteit van een product of dienst te verhogen of de doorlooptijden te verkoren. Er kan dus gesteld worden dat bedrijven veel tijd besteden aan het verbeteren van processen.

Het verbeteren van processen gaat vaak met wisselend succes. Een aantal valkuilen bij het verbeteren van processen:

- Er is onvoldoende of geen structuur bij het verbeteren van processen. Daardoor duren deze projecten lang en blijven resultaten uit.

- Er wordt onvoldoende tijd besteed aan de achterliggende oorzaak van problemen. Hierdoor worden de verkeerde oorzaken aangepakt en blijft het probleem voortbestaan.

- Het is een managementfeestje doordat de werkvloer onvoldoende betrokken wordt. Het gevolg is dat waardevolle inzichten missen en er draagvlak mist voor verandering.

- Wanneer de verbetermaatregelen zijn doorgevoerd, is er onvoldoende aandacht voor de borging. Daardoor wordt weer teruggevallen op de oude situatie en verslechteren prestaties.

- Er is onvoldoende kennis of capaciteit aanwezig om verbetertrajecten te begeleiden en uit te voeren.

Organisaties die wel succesvol zijn in het verbeteren van bedrijfsprocessen, behalen logischerwijs betere financiële resultaten, een hogere klanttevredenheid en kortere doorlooptijden en pakken daarmee een voorsprong op minder succesvolle concurrenten.

 

Waarom advies bij procesverbetering?

Er zijn verschillende redenen waarom het waardevol kan zijn om iemand in te huren die adviseert bij het verbeteren van bedrijfsprocessen. Een paar voorbeelden:

- Uw organisatie mist kennis en kunde om goed en gestructureerd processen te verbeteren, bijvoorbeeld over LEAN six sigma.

- U bent op zoek naar een frisse blik om mee te kijken met procesverbeteringen om organisatieblindheid tegen te gaan of vastgelopen projecten los te trekken.

- U mist capaciteit om bepaalde procesverbeteringen te realiseren.

Wij kunnen u ondersteunen op dit gebied. Wij kunnen u helpen door mee te kijken met verbetertrajecten of een stuk begeleiding op ons te nemen. Met onze ondersteuning helpen wij u op een gedegen en gestructureerde manier processen te verbeteren.

 

Hoe werken wij?

Voor het begeleiden van procesverbeteringen maken wij het liefst gebruik van de DMAIC methode uit de LEAN six sigma gereedschapskist. Deze methode helpt om gestructureerd verbetering aan te brengen en richt zich op het oplossen van de achterliggende oorzaken en niet op symptoombestrijding. DMAIC wordt door veel grote bedrijven in allerlei branches overal ter wereld gebruikt. De methode heeft haar sporen ruimschoots verdiend.

Define: de eerste stap is het duidelijk definiëren van het probleem. Waarom is het belangrijk om het proces te verbeteren?

Measure: daarna is het belangrijk om te bepalen wat de huidige prestaties zijn van het proces. Zo ontstaat een duidelijk beeld van de prestaties en de omvang van het probleem.

Analyse: met behulp van verschillende analyses wordt onderzoek gedaan naar de achterliggende oorzaak van het probleem. Belangrijk is de ‘5 keer waarom’ vraag.

Improve: daarna wordt geprobeerd de prestaties van het proces te verbeteren door maatregelen te nemen die de achterliggende oorzaak weg te nemen.

Control: de laatste stap is controleren of het probleem is opgelost en de prestaties van het proces zijn verbeterd. Ook de borging is belangrijk; zorgen dat de maatregelen beklijven.

Met de DMAIC methode wordt het proces gestructureerd, maar ook aantoonbaar verbeterd.

 

Waarom kiezen voor Knowledge for Nature?

- De volledige opbrengst investeren we in het beschermen van de natuur!

- Voor onze dienstverlening krijgen we goede recensies; gemiddeld een 9.

- Onze adviseur heeft een training tot LEAN six sigma Greenbelt gevolgd en heeft ruime ervaring met het adviseren bij het verbeteren van bedrijfsprocessen.

- We doen ons werk met plezier en humor.

 

Wat kost het?

Voor de begeleiding/ondersteuning bij procesverbetering vragen wij donatie van €50,00 per uur. Onze beschikbaarheid is gemiddeld 4 uur per week. De totale kosten zijn afhankelijk van de duur van het verbetertraject.

De volledige donatie investeren wij in het beschermen van de natuur. Bekijk hier de projecten die we steunen met de donatie.

Omdat Stichting Knowledge for Nature de ANBI status heeft, is dit bedrag aftrekbaar bij de belastingdienst.

 

Over de adviseur

Werner Bijlsma is een ervaren organisatieadviseur met als specialismen; leiderschap, procesmanagement en kwaliteitsmanagement. Hij heeft ruime ervaring als leidinggevende en staat bekend als een mensgerichte en gewaardeerde manager. Daarnaast heeft hij verschillende organisaties in diverse branches geadviseerd op het gebied van procesmanagement, procesverbetering (LEAN six sigma) en kwaliteit (ISO 9001:2015). Hij is analytisch sterk, een procesdenker, sterk op de relatie en een groot natuurliefhebber.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar zijn LinkedIn profiel.